Black Belt kao master studija

Lean Six Sigma Postdiplomski Black Belt trening je jedini trening koji omogućava priznatu postdiplomsku akreditaciju u Holandiji.

More on this page:

  Black Belt kao postdiplomsko obrazovanje sa oficijalnim sertifikatom priznatim u Holandiji

  Postdiplomska studija Black Belt (Crni Pojas) je jedinstvena prilika za značajno poboljšanje Vašeg CV-a i mogućnosti za napredovanje u karijeri. Ova kombinacija priznanja je sama po sebi garant najvišeg kvaliteta ovog treninga koji odgovara najvišim internacionalnim standardima i konstantno se evaluira od strane nezavisne komisije Holandskih eksperata za visoko školstvo.

  Postdiplomska studija koja ne traje dugo

  Postdiplomske studije najčešće dugo traju i podrazumevaju značajne troškove. To nije slučaj sa našim programom. Mi smo uspeli da celokupan program (bez praktičnog dela) izvedemo u 11 dana uz trošak koji je značajno manji od bilo kog inostranog postdiplomskog, priznatog programa. Ovo postdiplomsko priznanje sa sertifikatom priznatim u Holandiji ćete steći za 4- 6 meseci rada po ceni regularnog Black Belt treninga.

  Black Belt kao master studija

  Program koji donosi postdiplomski rad priznat u Holandiji

  Zahtev za studentsku brošuru
  On the basis of 166 reviews obtains The Lean Six Sigma Company with the service Black Belt kao master studija a score of 9 out of 10.

  Praktične informacije

  Tokom ovog Lean Six Sigma treninga naučićete da poboljšavate procese uz pomoc Lean Six Sigma metodologije. Teoretski deo programa uključuje 2 dana Lean teorije, jedan dan posvećen je Kaizen eventu kao načinu za brzo poboljšanje procesa i 8 dana Six Sigma tematike.

  Tokom Lean dela treninga, uz pomoć simulacije, proučavamo Lean tehnike i povezujemo ih sa Vašim iskustvima iz prakse. U Kaizen event delu ćete naučiti kako da, zajedno sa timom odabranim za te svrhe, u rekordno kratkom vremenu nađete rešenje za gorući problem Vaše organizacije i implementirate ga u praksi.

  Tokom osmodnevnog Six Sigma dela naučićete da uz pomoć DMAIC strukture kompleksne probleme iz Vaše prakse analizirate korišćenjem metoda i nađete adekvatna rešenja. Tokom prvih 6 dana ovog osmodnevnog dela akcenat je na alatima koji se koriste uglavnom u uslužnim delatnostima, dok su poslednja dva dana rezervisana za alate koji se koriste u industriji.

  Pored teoretskog dela, za punu sertifikaciju neophodan je i praktičan deo gde će se stečena znanja upotrebiti u praksi za uspešno izvođenje jednog Lean Six Sigma projekta. Prilikom izbora tog projekta, Vaš Master Black Belt će odlučiti da li je projekat adekvatan. Kriterijume za izbor validnog Lean Six Sigma projekta možete naći u studentskoj brošuri (potražite je). Kriterijumi na osnovu kojih se vrši evaluacija izvedenog projekta uspostavljeni su u skladu sa internacionalnim standardima i pod nadzorom su akreditacione komisije. Praktično izvođenje projekta može da počne paraleleno sa teoretskim delom ili nakon njega. Kako bi se završio praktični deo, potrebno je imati sertifikat o obavljenom teoretskom delu (položenom testu).

  Deo prvi - Lean Teorija

  Dvodnevni trening o Lean tehnikama uključuje oblasti kao što su:

  • 5 Womack-ovih principa
  • 7 osnovnih tipova gubitaka
  • Mapa toka vrednosti
  • Različite tehnike za poboljšanje procesa

  Kičma ovog dvodnevnog bloka je simulacija poboljšanja procesa koje se provlači kroz celokupni tok treninga.

  Deo drugi - Kaizen event

  Jednodnevno izučavanje metode za brzo unapređenje procesa – Kaizen

  Deo treći - Six Sigma

  Sledećih 8 dana posvećeni su detaljnom proučavanju Six Sigma strukture projekta i tehnikama. Pažnja je posvećena sledećim tematskim celinama:

  • Poreklo Six Sigma
  • Faza definisanja. Selekcija projekta i utvrđivanje zahteva klijenata (internih/eksternih)
  • Osnovi statistike
  • Faza merenja. Utvrđivanje važnih faktora varijacije i njihovo merenje
  • Faza analize. Analize podataka i pronalaženje osnovnih uzroka varijacija
  • Testiranje hipoteza
  • Faza poboljšanja. Generisanje rešenja i testiranje izabranog rešenja – pilot projekat
  • Faza kontrole. Razvoj kontrolnog plana i završetak projekta
  • Proučavanje analize sistema merenja
  • Proučavanje dizajniranja eksperimenta

  Deo četvrti - Praktična primena i sertifikacija

  Praktična primena je projekat poboljšanja koji se najčešće izvodi u Vašoj radnoj organizaciji: Sa ciljem generisanja profita ili povećanja nivoa satisfakcije klijenata. U uslužnim delatnostima ciljevi su najčešće povećanje nivoa satisfakcije klijenata i/ili smanjenje troškova.

  Ukratko: Projekat poboljšanja mora da sadrži pozitivan poslovni rezultat kao cilj. Primeri su: Povećanje nivoa satisfakcije klijenata, manje žalbi klijenata, poboljšanje kvaliteta proizvoda ili usluga i smanjenje troškova. Ovi ciljevi moraju biti postignuti uz pomoć Lean Six Sigma tehnika.

  Pročitajte više o praktičnom zadatku ili nas kontaktirajte.

  Lean Six Sigma Black Belt kao Master Studija: cena na upit

  Uključuje:

  • Trening material (USB-stick sa slajdovima, knjigu i materijale za vežbu)
  • Ručak, kafa, čaj i osvežavajuca pića
  • Ispit (2 pokušaja ukoliko je potrebno)
  • Sertifikat teoretskog dela
  • 10h pomoci Vašeg Master Black belt-a
  • Projektnu dokumentaciju (format)
  • Evaluaciju pojekta od strane 2 Master Black Belt-a
  • Sertifikat praktičnog dela

  Ne uključuje:

  • Noćenja

  What is the value of a Lean Six Sigma certificate?

  Upon successfully completing a Lean Six Sigma training you will be awarded an ‘official’ certificate. How can you make sure this certificate represents the very value you were looking for. In the following video tutorial, it is explained what elements you have to take into account to determine the value of the certification provided. Learn more by clicking here.

  Startdata, locatie, trainingsdata

  Zahtev za studentsku brošuru

  Potražite studentsku brošuru za detaljnije informacije o programu, pripremi, ciljnim grupama i ispitu.

  • DD slash MM slash YYYY

  Za cele kompanije (In-company).

  Lean Six Sigma u Vašoj organizaciji

  Lean Six Sigma je mnogima poznata kao metodologija za efikasno izvođenje projekata ali Lean Six Sigma je mnogo više od toga. Lean Six Sigma je beskompromisna filozofija poslovanja, organizaciona struktura orijentisana ka stalnom poboljšanju uz primenu efikasnih alata i koncepata. Kao takva, Lean Six Sigma je pravi odgovor za najveće kompanijske izazove kao što su poboljšanje pozicije na trzistu, smanjenje troškova i kontrola kvaliteta.

  U zavisnosti od Vaših ambicija, Lean Six Sigma se implementira u fazama. Svaka kompanija je specifična. Zato ne postoji generički model implementacije koji bi odgovarao svima. Zajedno sa Vama, The Lean Six Sigma Company će razviti plan implementacije baziran na Vašim potrebama i mogućnostima.

  Kontaktirajte nasČitaj dalje