Cookies

The Lean Six Sigma Company želi da naš sajt www.theleansixsigmacompany.rs funkcioniše na način koji će zadovoljiti Vaše potrebe. U tom cilju nam je potrebno da koristite cookies. Na ovoj stranici ćete naći objašnjenje šta su cookies i čemu služe.

Šta su cookies?

Cookies su mali, jednostavni tekst fajlovi koje Vaš kompjuter, tablet ili mobilni telefon primi kada se priključite na web sajt. Oni čine upotrebu našeg sajta jednostavnijim za korisnike, za Vas.

Zašto The Lean Six Sigma Company koristi cookies?

Mi koristimo cookies kako bismo Vam pružili što adekvatniju uslugu. Zahvaljujući njima Vi dobijate potrebne informacije, a mi smo u prilici da svoj sajt konstantno poboljšavamo. Cookies koje korsiti The Lean Six Sigma Company ne sadrže ime ili adresu korisnika, samo informacije vezane za Vaš boravak na našem sajtu (posećene stranice, tehničke detalje i Vašu IP adresu). Ove informacije su važne za našu analizu korišćenja sajta, koja je baza za njegovu dalju optimizaciju i još viši nivo usluge, koji ćemo Vam pružiti ubuduće. Naravno da mi sve te informacije koristimo sa potrebnom pažnjom, kao i da su informacije koje ćete dobiti preko sajta informacije koje Vam dolaze samo od nas, The Lean Six Sigma Company.

Šta se dešava ako blokirate cookies?

Ako blokirate cookies, nećemo biti u prilici da Vas, shodno Vašem interesovanju obaveštavamo o novinama vezanim za našu uslugu. Takođe, imaćemo manje informacija o poseti našem sajtu, te ćemo imati manje potrebnih informacija za dalju optimizaciju i poboljšanje naše usluge Vama.

Blokiranje cookies-a

Ukoliko ipak želite da blokirate cookies, to možete učiniti u svakom trenutku, koristeći se standardnim opcijama na Vašem browser-u. Više informacija o blokiranju cookies-a možete naći na svim pretraživačima koji su u masovnoj upotrebi.