Lean thinking

Trening za primenu Lean principa u praksi. Nakon dvodnevnog treninga bićete u stanju da prepoznate 7 klasičnih gubitaka i da primenite Lean algoritam u struktuiranom pristupu na određenju procesa.

More on this page:

  Prepoznajte i zaustavite gubitke

  Trening za Lean thinking? Lean je metodologija koja pomaže da usluge i proizvodi dođu do svojih klijenata u najkraćem roku. Metodologija se fokusira na eliminaciju aktivnosti koje nemaju vrednost iz perspektive klijenta (gubitke). Lean profesionalac je osposobljen za poboljšanje procesa, razume Lean filozofiju i deluje u skladu sa njenim principima, primenjuje alate i koncepte u praksi. Dobar Lean profesionalac takođe motiviše svoje okruženje da konstantno poboljšavaju svoj način rada.

  Trening za Lean thinking

  Trening Lean thinking Vas osposobljava da primenite Lean principe u praksi. Ovaj trening se sastoji iz dva glavna predmeta i jedne simulacije. Dva glavna predmeta su 7 klasičnih gubitaka i 5 principa po Womack-u. U daljem toku treninga koristi se jedna simulacija koja pomaže da se naučeno primeni u praksi.

  Nakon dvodnevnog treninga bićete u stanju da Lean principe primenite u Vašem radnom okruženju. Tokom treninga naučićete da prepoznate gubitke i dobićete algoritam za optimizaciju procesa.

  Bićete iznenađeni količinom potecijala za poboljšanje koji ćete biti u stanju da prepoznate i pristupite direktnoj realizaciji.

  Lean thinking

  Za sve koji žele da upoznaju Lean metodologiju

  Zahtev za studentsku brošuru
  On the basis of 973 reviews obtains The Lean Six Sigma Company with the service Lean thinking a score of 9 out of 10.

  Praktične informacije

  U nastavku ćete pronaći praktične informacije vezane za trening Lean thinking. U studentskoj brošuri mogu se naći dodatne informacije kao što su detaljni pregled treninga, priprema, ciljne grupe i informacije o sertifikaciji.

  Trening Lean thinking je dvodnevni trening upoznavanja sa metodologijom. Bavi se oblastima kao što su 7 klasičnih gubitaka, 5 Womack-ovih koraka i najvažnijim tehnikama za poboljšanje procesa. Kroz celokupan tok treninga radi se jedna simulacija praktične primene, tokom koje primenjujemo tehnike za poboljšanje koje smo obradili u prvom delu treninga. Tako ste u prilici da lakše shvatite materijal i osposobljavate se da stečeno znanje odmah primenite u praksi nakon završenog treninga.

  Deo prvi - Geneza i algoritam primene

  Prvi deo treninga je u znaku dva glavna predmeta. Filozofija i poreklo Lean-a kao prvi i algoritam primene kao drugi.

  Deo drugi - Tehnike poboljšanja i ispit

  Lean se sastoji iz mnoštva tehnika za poboljšanje procesa. Najvažnije među njima izučavaju se u drugom delu treninga. Na kraju drugog dana je ispit.

  Dvodnevni trening za Lean thinking: cena na upit

  Uključuje: 

  • Material (Knjigu i materijal za vežbu)
  • Teoretski ispit (2 pokušaja ukoliko je potrebno)
  • Teoretski sertifikat
  • Ručak, kafa, čaj i osvežavajuci napici

  Ne uključuje:
  Eventualna noćenja

  Ovo je trening za individualne polaznike. Za čitave kompanije cena se određuje na osnovu broja prijavljenih i vrste treninga koje su Vam potrebne.

  Datumi i lokacija:

  Zahtev za studentsku brošuru

  Zatražite studentsku brošuru za više informacija o detaljima programa, pripremi, ciljnim grupama i ispitu.

  • DD slash MM slash YYYY

  Za cele kompanije (In-company).

  Lean Six Sigma u vašoj organizaciji

  Lean Six Sigma je mnogima poznata kao metodologija za efikasno izvođenje projekata ali je ona mnogo više od toga. Lean Six Sigma je beskompromisna filozofija poslovanja, organizaciona struktura orijentisana ka stalnom poboljšanju uz primenu efikasnih alata i koncepata. Kao takva, Lean Six Sigma je pravi odgovor za najveće kompanijske izazove kao što su poboljšanje pozicije na tržistu, smanjenje troškova i kontrola kvaliteta.

  U zavisnosti od Vaših ambicija, Lean Six Sigma se implementira u fazama. Svaka kompanija je specifična. Zato ne postoji generički model implementacije koji bi odgovarao svima. Zajedno sa Vama, The Lean Six Sigma Company će razviti plan implementacije baziran na Vašim potrebama i mogućnostima.

  Kontaktirajte nasčitaj dalje