Lean Six Sigma Treninzi

Lean Six Sigma Treninzi

Lean Six Sigma organizacija se sastoji od rukovodilaca (menadžera), specijalista koji izvode Lean Six Sigma projekte i službenika (radnika), koji na svom nivou svakodnevno poboljšavaju način rada u svom direktnom okruženju. Koji nivo znanja (koja vrsta treninga) će Vama biti najpotrebnija, možete da zaključite iz priložene šeme:

Which course fits you the best?Let the study guide help you to make a choice or kontakt us.
Course guide

Upoznavanje:
Lean način razmišljanja i Yellow Belt (Žuti Pojas)

Lean način razmišljanja i Yellow Belt (Žuti pojas) je trening za polaznike (mahom rukovodioce sektora) koji će poznavati metodologiju dovoljno da mogu da podrže ovu inicijativu u svom okruženju i podrže uspešno izvođenje projekata koji imaju za cilj poboljšanje procesa. Oni će takođe biti u stanju da aktivno učestvuju u aktivnostima koje imaju za cilj poboljšanje i optimizaciju procesa kroz korišćenje alata, kao što je informacioni centar ili kroz učestvovanje na Kaizen radionicama.

Poboljšanje kroz projekte:
Lean stručnjak, Green Belt (Zeleni Pojas) i Black Belt (Crni Pojas)

Lean Six Sigma profesionalac rukovodi ili uzima aktivno učešće u izvođenju projekata poboljšanja. The Lean Six Sigma Company deli profesionalce na 3 nivoa:

  1. Lean Praktičar,
  2. Green Belt (Zeleni Pojas),
  3. Black Belt (Crni Pojas).

Svaki profesionalni nivo ima svoju ulogu i odgovornost. Pogledajte našu stranicu Implementacija sa šematskim prikazom uloga i odgovarajućih odgovornosti.

 

Rukovodioci i sponzori

Najviši rukovodioci u kompanijama imaju značajnu ulogu u uspehu Lean Six Sigma. Lean Six Sigma je definisala dve vrste uloga za najviše rukovodioce: Šampioni (Rukovodioci inicijative) i Sponzori (Sponzori projekata). Uloga Šampiona je da osiguraju konzistentnu i brzu implementaciju. Sponzori su ljudi koji rukovode procesima koji ce biti poboljšani kroz Lean Six Sigma projekte. Sponzor pomaže Black Belt i Green Belt eksperte u izvođenju njihovih projekata. Na kraju projekta, sponzor je taj koji odlučuje da li je projekat postigao svoj cilj, odnosno da li poboljšava performanse procesa u predviđenoj meri.