O nama

Neprikosnoveni lider u Lean Six Sigma implementaciji

The Lean Six Sigma Company je od 2002. aktivna u oblasti Lean Six Sigma i ima više kancelarija u Evropi. Naš cilj je da pomognemo orgnizacijama u postizanju vrhunskih rezultata u njihovoj oblasti delovanja. To radimo tako što obrazujemo profesionalce, do nivoa svetski priznatih Lean Six Sigma eksperata. Osim toga, pomažemo organizacijama kao takvim u implementaciji ovog programa. Naš fokus u radu je na prenošenju znanja i to postižemo putem treninga, radionica i praktične podrške polaznicima u izvođenju njihovih Lean Six Sigma projekata.

The Lean Six Sigma Company smatra da je uspešno okončanje Lean Six Sigma treninga za svakog polaznika nešto posebno. Upravo zbog toga ulažemo velike napore u akreditaciju i vrednovanje naših sertifikata. Naravno, naš sertifkat je akreditovan od strane svih internacionalno merodavnih Lean Six Sigma instanci, ali mi idemo mnogo dalje od toga. Kroz zajednički rad sa univerzitetima u Parizu, Londonu, Holandiji i uskoro u Srbiji, mi Vam garantujemo sertifikat priznat od strane tih univerziteta na nivou postdiplomskog rada.

U svakoj zemlji u kojoj smo prisutni, mi gledamo da obezbedimo akreditacije za naš sertifikat koje su usklađene sa našom vizijom poslovanja. Tako smo u Holandiji započeli saradnju sa CPION. Oni su nakon evaluacije naših treninga dodelili našem Black Belt treningu status postdiplomskih studija. Sličnih primera ima u drugim zemljama. Ta akreditacija će biti izdavana i onima koji završe sa uspehom taj program na Balkanu, kao i na prostiru centralne i istočne Evrope.

Naša misija je da što veću grupu stručnjaka obrazujemo kroz Lean Six Sigma treninge i tako pomognemo njihovim domicijalnim organizacijama da poboljšaju svoje poslovanje i učine svet boljim. Kako bismo Lean Six Sigma ekspertima pomogli da kasnije dođu u kontakt sa organizacijama kojima će biti najpotrebniji, mi svojim sertifikatima koji su garant znanja, obogaćujemo njihov CV.