Minitab trening

Danas imamo pristup sve većem broju podataka koji u sebi sadrže važne informacije. Kako ih iskoristiti? Sa Minitab treningom ćete naučiti kako da važne podatke prikupite, analizirate i iz njih izvedete važne zaključke za poboljšanje procesa. To će vam dati značajnu prednost nad konkurencijom.

More on this page:

  Informacije sakrivene u podacima

  “Numbers have an important story to tell. They rely on you to give them a voice.” Stephen Few, rodonačelnik oblasti vizualizacije podataka.

  Ovaj citat sumira svrhu Minitab treninga. Ako hoćete da budete u stanju da analizirate podatke sa ciljem poboljšanja procesa, onda je ovo pravi trening za vas. To je trening koji će Vas osposobiti da zađete u srž problema kroz analizu podataka i Vaše zaključke argumentujete statistikom.

  Ne morate da budete Lean Six Sigma ekspert da biste pohađali ovaj trening. Afinitet ka kontroli procesa i njihovoj optimizaciji je od velikog značenja. Minitab trening pomaže u donošenju važnih odluka i njihovoj argumentaciji baziranoj na podacima.

  “It’s easy to lie with statistics. It’s hard to tell the truth without statistics.” Andrejs Dunkels 

  Minitab trening

  Ovaj dvodnevni trening će Vas uvesti u statistiku, njene koncepte i alate koje u svom radu koriste Black Belt ensperti. Nakon treninga bićete u stanju da testirate hipoteze i na pravi način dođete do vrednih podataka iz procesa koje analizirate. Zajedno sa tim, dobićete i set testova i alata za analizu. Na kraju, naučićete da razumete i primenite (SPC), statističku kontrolu procesa i da dizajnirate kontrolne table neophodne za praćenje Vaših procesa.

  Ukratko: Naučićete kako da podaci rade za Vas i kako da ih upotrebite da donesete prave odluke u cilju poboljšanja procesa.

  Minitab trening

  2-dnevni Minitab trening. Statistika i Minitab u ekspres aranžmanu.

  Zahtev za studentsku brošuru
  On the basis of 412 reviews obtains The Lean Six Sigma Company with the service Minitab trening a score of 9 out of 10.

  Praktične informacije

  Minitab trening se organizuje 3 puta godišnje i možete ga pratiti bez prethodnog znanja Lean Six Sigma. Afinitet ka statistici je od pomoći. Datume, cene i način upisa pronaći ćete u nastavku. Potražite studentsku brošuru za više detalja o programu, upisu, ciljnim grupama, pripremi i ispitu.

  Dvodnevni Minitab trening obrađuje statističke oblasti neophodne za analiziranje podataka i izvođenje zaključaka. Trening se može pratiti bez prethodnog znanja Lean Six Sigma. Počinje se sa bazičnom statistikom kako bi svi polaznici imali istu polaznu osnovu, nakon čega se prelazi na kompleksnije oblasti.

  Deo prvi - Osnovna statistika

  Trening počinje predstavljanjem statistike i Minitaba kao programa za analizu. Nakon toga prelazimo na tehnike za određivanje veličine i frekvencije uzoraka, a zatim na testiranje hipoteza.

  Deo drugi - Statistički testovi

  U ovaj deo treninga uključeni su sledeće oblasti:

  • ANOVA
  • Regresija
  • Chi-Square
  • CP(capability process) i CPk(capability process index)

  Deo treći - Analiza sistema merenja

  Ukoliko koristite podatke u analizi, morate biti sigurni u njihovu verodostojnost. U ovom delu učite da analizirate i preispitujete sistem merenja i prikupljanja podataka, kao i njihovu reprezentativnost.

  Deu četvrti - Dizajniranje eksperimenata (DoE)

  Važan aspekt poboljšanja baziranih na podacima je eksperiment. U ovom delu naučićete da postavite i izvedete potrebne eksperimente.

  Minitab trening: cena na upit

  Uključuje: 

  • Trening materijal (USB-stick sa slajdovima, knjigu i materijal za vežbu)
  • Ručak, kafa, čaj i osvežavajući napici
  • Ispit (2 pokušaja u slučaju potrebe)
  • Sertifikat nakon položenog testa
  • Minitab test licenca

  Cena ne uključuje:

  • Noćenja
  • Punu Minitab licencu

  Ovo su cene za individualne polaznike. Cena za čitave kompanije odeređuje se na osnovu broja prijavljenih i vrste treninga koje su Vam potrebne.

  Datumi i lokacija treninga

  Studentska brošura – zahtev

  Potražite studentsku brošuru za više informacija o detaljima programa, pripremi, ciljnim grupama, ispitu.

  • DD slash MM slash YYYY

  Za čitave kompanije (In-company).

  Lean Six Sigma u Vašoj organizaciji

  Lean Six Sigma je mnogima poznata kao metodologija za efikasno izvođenje projekata ali je ona mnogo više od toga. Lean Six Sigma je beskompromisna filozofija poslovanja, organizaciona struktura orijentisana ka stalnom poboljšanju uz primenu efikasnih alata i koncepata. Kao takva, Lean Six Sigma je pravi odgovor za najveće kompanijske izazove kao što su poboljšanje pozicije na tržistu, smanjenje troškova i kontrola kvaliteta.

  U zavisnosti od Vaših ambicija, Lean Six Sigma se implementira u fazama. Svaka kompanija je specifična. Zato ne postoji generički model implementacije koji bi odgovarao svima. Zajedno sa Vama, The Lean Six Sigma Company će razviti plan implementacije baziran na Vašim potrebama i mogućnostima.

  Kontaktiraj nasčitaj dalje