Sponzor i Šampion trening

Sponozr i Šampion Trening je trening za najviši management, za ljude odgovorne za implementaciju Lean Six Sigma u vašoj organizaciji.

More on this page:

  Odgovornost za budžet i odgovornost za uspeh projekta

  Lean Six Sigma se uvodi u Vašu organizaciju i Vi ste odgovorni za uspeh inicijative i budžet koji je za to predviđen. U tom slučaju trebalo bi da znate šta Lean Six Sigma implementacijom možete da postignete, šta možete da očekujete od zaposlenih i kakve ciljeve da postavite. 

  Šampioni su članovi najvišeg rukovodstva i menadžment tima uopšte, koji su odgovorni za uspeh organizacije na tržišnoj utakmici i njen rast. Lean Six Sigma je način da se to postigne, a uspeh zavisi od podrške koju će toj inicijativi pružiti najviše rukovodstvo firme. Uspeh u implementaciji zahteva vreme i pažnju. U General Electric-u na primer, njihov tadašnji CEO Jack Walsh je bio šampion.

  Sponzor je “domaćin” procesa koji ćemo poboljšavati. To je menadžer odgovoran za kvalitet i troškove proizvoda ili date radne jedinice. Lean Six Sigma eksperti izvode projekte poboljšanja po nalogu sponzora. Sponzor je za to vreme zadužen da obezbedi da svi koji su uključeni u izvođenje projekta imaju protrebno vreme i novac potreban da se projekat izvede bez poteškoća. 

  Pogledajte stranicu Implementacija za više informacija. 

  Sponzor i šampion trening

  Tokom treninga ćete naučiti koje probleme Lean Six Sigma može uspešno da reši. Naučićete koje su investicije u vremenu i novcu potrebene za uspeh. Podelićemo sa Vama naša iskustva vezana za implementaciju ove metodologije. Nakon treninga bićete u stanju da počnete da dajete oblik i definišete plan implementacije u Vašoj organizaciji.

  Sponzor i Šampion trening

  Za one koji su odgovorni za investicije i njihov uspeh

  Zahtev za studentsku brošuru
  On the basis of 202 reviews obtains The Lean Six Sigma Company with the service Sponzor i Šampion trening a score of 9 out of 10.

  Praktične informacije

  Šampion i sponzor je “In-company” trening. On je specifično napravljen za svaku organizaciju posebno i drže ga naši najiskusniji Master Black Belt eksperti. Šampioni i sponzori mogu biti zajedno u grupi tako da na licu mesta mogu da se naprave dogovori o koracima u implementaciji. To je određena vrsta radionice i momenat kada se inicijator unutar organizacije zvanično lansira. Šampion i sponzor trening je najbolje planirati pre svih ostalih Lean Six Sigma treninga.

  U zavisnosti od velične i tipa organizacije kao i obima implementacije za koju ste se odlučili, ovaj trening može trajati od 4-8h. On je namenjen rukovodećim kadrovima, ljudima odgovornim za budžet i svakodnevne operativne delatnosti. Neretko se grupa sastoji od jednog šampiona, više sponzora i ljudi iz kadrovske službe (HR).

  Deo prvi - Šta je Lean Six Sigma?

  Objašnjenje porekla i osnovnih postulata Lean Six Sigma. 

  Deo drugi - Šta očekivati od investicije u Lean Six Sigma?

  Podelićemo sa Vama naša iskustva o tome šta su ciljevi koji se mogu postići implementacijom Lean Six Sigma. Koji su troškovi implementacije? Koliko porfesionalaca bi trebalo trenirati i na kom nivou? Kako održavati uspešnu implementaciju u životu?

  Deo treći - Šta učiniti kako bi se osigurao pun uspeh implementacije?

  Naučićete kako da otklonite prepreke uspešnoj implementaciji, kako da joj date potreban impuls i budete njen fasilitator.

  Ovaj trening se organizuje samo u Vašoj organizaciji. Kontaktirajte nas radi detaljnog dogovora. Kao i za sve treninge u Vašoj organizaciji, cena se određuje za svaki pojedinačno u zavisnosti od veličine organizacije i obima implementacije.

  Zatražite studentsku brošuru

   Zatražite studentsku brošusru radi detaljnijih informacija.

  • DD slash MM slash YYYY

  Za celu kompaniju (In-company).

  Lean Six Sigma u Vašoj organizaciji

  Lean Six Sigma je mnogima poznata kao metodologija za efikasno izvođenje projekata ali je ona mnogo više od toga. Lean Six Sigma je beskompromisna filozofija poslovanja, organizaciona struktura orijentisana ka stalnom poboljšanju uz primenu efikasnih alata i koncepata. Kao takva, Lean Six Sigma je pravi odgovor za najveće kompanijske izazove kao što su poboljšanje pozicije na tržistu, smanjenje troškova i kontrola kvaliteta.

  U zavisnosti od Vaših ambicija, Lean Six Sigma se implementira u fazama. Svaka kompanija je specifična. Zato ne postoji generički model implementacije koji bi odgovarao svima. Zajedno sa Vama, The Lean Six Sigma Company će razviti plan implementacije baziran na Vašim potrebama i mogućnostima.

  Kontakt opnemenčitaj dalje