Verlaging werkdruk verpleegkundigen door Lean Six Sigma

Rotterdam, 5 februari 2016 – De Lean Six Sigma methodiek wint steeds meer terrein in Nederland en buitenland. Het maakt ook zijn opmars in de gezondheidszorg. Steeds meer ziekenhuizen gebruiken Lean Six Sigma omdat ze door efficiëntere werkprocessen veel geld kunnen besparen. Een veel toegepaste lean tool is een Kaizen event. Hiermee heeft Tergooi (ziekenhuis in Hilversum en Blaricum) de werkdruk van verpleegkundigen met 12% verlaagd.

Het urgente probleem oplossen in een korte periode

Een Kaizen event is een drie tot vijf dagen durend evenement waarin je start met een probleem- en doelstelling. Het voordeel is dat het urgente probleem wordt opgelost in een relatief korte periode.  Een ander belangrijk bijkomend voordeel is dat medewerkers in hun eigen werkomgeving kennismaken met de lean methodiek en tools. Zij leren om deze effectief te gebruiken voor het oplossen van problemen waar ze dagelijks tegenaan lopen (en overheen stappen).

Lean Six Sigma in de praktijk

Jan-Hein Tempelman, Lean Six Sigma Black Belt trainer: “In de praktijk is het vaak moeilijk om een kaizen event te organiseren. Zo zijn verpleegkundigen ruim van te voren ingeroosterd en er is weinig ruimte voor patiënt overstijgende zaken. De werkdruk is hoog en de prioriteit ligt overduidelijk bij het uitvoeren van het primaire proces. Tergooi vond het hoogtijd om samen met The Lean Six Sigma Company te experimenteren met een kaizen event van twee dagen. De manier om de vicieuze cirkel te doorbreken. De afdeling longgeneeskunde had de eer om aan het eerste Kaizen event mee te doen. De doelstelling: blije(re) verpleegkundigen en 6% werkdrukverlaging tijdens de dagdienst. Tijdens het Kaizen event zijn maatregelen bedacht waarmee vier uur verspilling uit het proces gehaald kan worden. Dit betekent zelf een werkdrukverlaging van 12%!”

Enkele voorbeelden van verspillingen en verbeteracties

  • Verspilling: zittend en uitgebreid alle patiënten bespreken.
    Verbeteractie: staand overdragen in 5 minuten, bij het whiteboard, alleen de bijzonderheden want in het dossier is alles al goed geregistreerd.
  • Verspilling: onduidelijkheid bij patiënten en verpleegkundigen over o.a. behandeling en onderzoeken.
    Verbeteractie: artsenvisite samen met verpleegkundige aan het bed van de patiënt. Eind van de ochtend kontakt tussen arts assistent en supervisor voor accorderen (kleine) behandelvoorstellen.
  • Verspilling: medische opdrachten ontbreken of worden dubbel afgesproken.
    Verbeteractie: voordat de arts-assistent naar huis gaat nog even de laatste vragen en zaken doornemen.

Implementatie van de verbeteracties

De volgende dag zijn direct zes van de tien maatregelen geïmplementeerd. Verpleegkundigen geven aan dat verbeteren onderdeel van het werk is, net als medicijnen uitdelen, bloedprikken en visites lopen. Uit een eerste evaluatie drie weken later, blijkt iedereen nog steeds enthousiast te zijn. Het team ervaart daadwerkelijk de voordelen en gaat voor het eerst in jaren op tijd naar huis. Patiënten die eerder opgenomen zijn geweest op de afdeling longgeneeskunde geven aan blij te zijn met de nieuwe werkwijze. Er is meer tijd en aandacht voor hen.

Over The Lean Six Sigma Company

The Lean Six Sigma Company is al 12 jaar toonaangevend op het gebied van Lean Six Sigma en is actief in Nederland, België, Frankrijk en Engeland. Wij werken (inter)nationaal samen met diverse universiteiten en Hogescholen. Onze doelstelling is bedrijven zichzelf te leren verbeteren met Lean Six Sigma. We hebben al meer dan 1.000 cursisten opgeleid tot Lean Six Sigma professional.
Meer informatie is te lezen op https://www.theleansixsigmacompany.nl/ of neem kontakt op met The Lean Six Sigma Company via het telefoonnummer 010 – 22 22 860.