Wiki

DMAIC model

Het DMAIC model is een stappenplan voor Six Sigma om de kwaliteit van resultaten van bedrijfskundige processen te verbeteren. DMAIC is een Engels begrip dat staat voor: Define, Measure, Analyse, Improve en Control. Tijdens deze 5 stappen is er een 12 stappenplan in onderverdeeld. Dit is om de 5 stappen goed uit te voeren. De […]

Flow. Lean principe 3

Wat gebeurt er als u naar het ziekenhuis moet en een afspraak maakt bij de specialist? U maakt een afspraak die plaatsvindt over 3 weken. U ontvangt een bevestiging van de afspraak. U neemt de bus. U neemt plaats in de wachtkamer, meestal loopt het spreekuur iets uit. U wordt binnengeroepen door de specialist. U […]

FMEA model

Waarvoor is FMEA? Een belangrijk instrument dat helpt oorzaken te bepalen en te prioriteren is het FMEA model. Dit staat voor failure mode and effects analysis. FMEA wordt voornamelijk gebruikt om het potentieel falen van een product of proces en zijn effecten systematisch in kaart te brengen voordat deze problemen er zijn. Bepalen van scores in […]

Lean Management

Lean Management, ook wel Lean Enterprise en Lean Thinking genoemd, is de managementfilosofie achter continu verbeter structuur ontwikkeld bij Toyota. Bij Toyota is Lean Management onderdeel van het Toyota Productie Systeem. Op hoofdlijnen is het een managementstructuur én een organisatiecultuur, waarbij iedere medewerker werkt aan het maximaliseren van klant waarde. Het uitgangspunt bij Lean Management […]

Operational excellence

Operational excellence is één van de waarde strategieën volgens Treacy en Wiersema. Zij pleiten ervoor dat een organisatie alle 3 de disciplines moet beheersen maar tenminste onderscheidend moet zijn in 1 van deze facetten.  Dit zijn: Oprational excellence Product leadership (product innovatie) Customer intimacy Wat is operational excellence? Operational excellence is de overtuiging van een […]